Fonden Jakob blev stiftet i 2005, da skibet daværende ejer, Ove Eriksen, DBB, fandt bugserbåden bevaringsværdig og solgte den for en krone.
På den måde fik fonden i samarbejde med Århus Søhistoriske Selskab en god start til at restaurere båden, som den så ud i perioden 1952-1986, hvor den var i Aarhus havns tjeneste.

Fra 2005 til 2007 er der lavet omfattende arbejder på skibet, som er beskrevet i Virksomhedsberetningerne 2005 og 2006, se link nederst på siden.
I 2007 opnåede JAKOB midlertidig farttilladelse og deltog i TallShip 2007 i Århus.
Fra 2007 til 2010 er der startet mange projekter op, men økonomien har gjort det svært at få dem afsluttet.
I 2010 blev tilknyttet en fast leder fra Aarhus Maskinmesterskole, Flemming Petersen hvis fornemmeste opgave er at prioritere og planlægge arbejdet, så JAKOB igen kan blive et sødygtigt skib.
Efter to vellykkede støttesejladser i 2011, Sculpture by the Sea og havnerundfart, et pænt bidrag fra Skibsbevaringsfonden og støtte fra Herman Salling og Maersk fonden kommer JAKOB i dok i Grenaa og får lavet stålarbejder på skrog, skot, tanke og ror.

I efteråret 2014 lykkedes det endeligt at opnå farttilladelse og JAKOB må igen sejle frit.
I det følgende kan læses den seneste beretning om JAKOB.Virksomhedsberetning Fonden Jakob 2015
Året 2015 indebar betydelige aktiviteter inden for passagefart, hhv. ved Sculpture by the Sea i hele juni måned, hvor der etableredes passagefart imellem Marselisborg Havn og midlertidig etableret anløbsbro ved Ballehage.
Ved Århus Festuge - som i forgangne 10 år, blev der i samarbejde med Canal Tours (Strømman) opereret guidet passagersejllads i Århus Havn.
De to aktiviteter - med i alt ca. 20.000 passagerer, var desværre præget af utroligt dårligt vejr, med heraf konsekvens for et økonomisk resultat, med et noget beskedent overskud i forhold til det budgetterede.
Arbejdet med fortsat renovering af BB JAKOB er gået planmæssigt, og således etableredes en markedsføring af fartøjet til at forestå askespredning - urnenedsættelser til søs. - der er i 2015 gennemført få engagementer heraf, med den ønskede æstetik og kvalitet, således at vi for det kommende år forventer en øgning af aktiviteten - der har ligeledes været enkelte andre charter opgaver.
Ved slutningen af året søgte vi og opnåede Søfartsstyrelsens forhåndsgodkendelse til at medtage indtil 36 PAX, inden for et nærmere defineret fartområde ved Århus Havn, dog forudsat en række ændringer, herunder bl.a. redningsmidler.  Det pågår således i foråret 2016 en række arbejder, herunder etablering af et solsejl, fornødne siddepladser, samt opgradering af fartøjets navigationsudstyr.
Selve arbejdet med opgradering af BB JAKOB indebærer udover "egen arbejdskraft" en investering på budgetteret kr. 120.000,- og der søges for indeværende tilskud hertil fra en række fonde.
I ønsket om en øgning af passagertallet fra 12 til 36, vil vi i 2016 forvente med eget fartøj at kunne gennemføre de traditionelle sejladser ved Århus Festuge, ligeledes at udbyde BB JAKOB til et bredere publikum, herunder foreninger, virksomheder for hvem vi kan tilbyde en unik oplevelse ombord på fartøjet, med heraf forventelig bedre økonomi i forhold til ind chartret tonnage, omend med et mindre passagertal, men en del mindre afhængig af vejrforholdene.
I 2015 etableredes med sponsorassistance fra INET-DESIGN et nyt bookingsystem, således at publikum via vor hjemmeside kan booke og betale for tursejllads.
Jakob Venner, herunder Århus Søhistorisk Selskab ydede igen i 2015 en betydelig indsats, og i hel særlig grad er der fortsat et betydelig kammeratskab og socialt netværk blandt de frivillige, dels ved afholdelsen af de større arrangementer, ligeledes det ugentlige hold til vedligehold og besætninger.

Mogens Ellerbæk
Formand
 


Tidligere beretninger
 

Fonden Jakob v. formand Mogens Ellerbæk, Flakvej 3, 8240 Risskov, tlf: 86928359/40289313, e-mail: mogensellerbaek3@gmail.com