B/B JAKOB


Dimensioner:


139 brt., 0 nrt.
L.o.a.:    26,0 meter (85,4 feet)
Bredde:    7,0 meter (23,1 feet)
Dybgang: 3,0 meter (9,8 feet)
Motor:     B&W Alpha, type 409-26VO, årgang 1973
              990 Hk – 12 knob – 11 tons pæletræk

 


Historie:

JAKOB blev bygget i 1943 på Levingstone Shipbuilding Co, Orange, Texas, som US ARMY ST.252.
ST. står for Small Tugs, og omfatter skibe med en længde på 50-86 feet.


Skibet deltog angiveligt i invasionen af Normandiet i juni 1944, og blev anvendt til materieltransport over den Engelske Kanal indtil krigens afslutning. I modsætning til en lille snes af hendes søsterskibe slap hun helskindet igennem Anden Verdenskrig.

JAKOB som US ARMY ST.252 i 1945

JAKOB som US ARMY ST.252 i 1945


I slutningen af 1952 "fandt" Århus havnevæsen den i Belgisk havn, købte og sejlede den til Århus.
Maskinfabrikken Nordhavn A/S udførte en større ombygning ved at skære agterste del af overbygningen ned for at give plads til en centerplaceret bugserkrog til havnebugsering.
Der blev ved samme lejlighed bygget ny skorsten og ny mast. Hovedmotoren var en "Superior Diesel" på 660 hk, omstyrbar med et pæletræk på 6-7 tons.


JAKOB assisterer Sally Mærsk 1981


Bugserbåden blev døbt JAKOB efter tidligere borgmester i Århus, Jakob Jensen.
I august 1973 var JAKOB i Frederikshavn for at få monteret en ny maskine på 990 Hk – en B&W Alpha 409-26VO.
Nyt skruetøj med vendbare blade og fast dyse. Pæletræk på 11 tons.
Med sine gode manøvreegenskaber var JAKOB den mest anvendte bugserbåd i Århus, enten alene eller sammen med "Bulbider" eller "Hermes".
I perioden fra 1952 til 1986 har JAKOB bugseret utallige skibe ind og ud af havnen, og har i høj grad bidraget til en sikker bugservirksomhed i Århus Havn, til stor gavn for havnens virksomheder.

Imidlertid øges størrelsen af skibe og JAKOBs relativ beskedne pæletræk bliver utilstrækkeligt.
I oktober 1986 blev skibet solgt til Haahr Transport i Vejle og forlod havnen i begyndelsen af 1987.
Under navnet ”Haahr Trumf” slæbte den tanklægtere rundt i de danske farvande til 1990.

I 1991 bliver skibet overtaget af Dansk Bjærgning og bugsering og navngives "Louise Diver".
Skibet primære opgave bliver i en årrække at trække den rundt med en flydekran til forskellige opgaver i skandinaviske farvande.

I 2004 ser Århus Søhistoriske Selskab muligheden for at kunne erhverve skibet, for derved at bevare dette Århusianske klenodie.
Det lykkes med støtte fra flere sider, men ikke mindst med stor velvilje fra Ove Eriksen fra Dansk Bjærgning og Bugsering at erhverve skibet.
Efterfølgende blev der oprettet en fond som ejer af JAKOB, med det formål at bevare bugserbåden i sejlklar stand.

Den 2. september 2005 bliver skibet navngivet JAKOB af daværende borgmester Louise Gade.

I starten af 2006 bliver JAKOB erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden, med det formål, at bevare skibet som et varigt kulturminde.
Det betyder at skibet skal tilbageføres som det så ud, da det var i tjeneste i Århus Havn i perioden 1952-1986.

I de følgende år påbegyndtes en gennemgribende renovering. Skibet bliver doksat og efterset grundigt.
Det viser sig at skroget er udført af stål af høj kvalitet og tilstanden er fin.
Efterfølgende bliver der installeret et nyt brandslukningssystem, skanse beklædninger bliver nedtaget og overbygning og skrog over vandlinjen bliver sandblæst og malet.
Der installeres nødvendigt redningsudstyr.

I forbindelse med afholdelsen af Tall Ship Race i Århus i 2007 udstedes en midlertidig farttilladelse, og JAKOB kan ses i havnen og på bugten sammen med nogle af verdens største sejlskibe.

I 2008 opnås støttetilsagn fra skibsbevaringsfonden til en nødvendig doksætning med henblik på reparation af bl.a. roret.

Arbejdet fortsætter med retablering af teak døre, udførelse af nye fendere, udskiftning af ventiler og rør samt installation af nye navigationsinstrumenter.

På dette stade konstateres det at der skal udføres relative store stålarbejder på skot og tanke for at kunne få en permanent farttilladelse.

Efter to vellykkede støttesejladser i 2011 og bidrag fra Herman Salling og Maersk fonden kan JAKOB kommer i dok og få lavet ror, skot, tanke og skrog.

I efteråret 2014 opnås farttilladelse til 12 PAX

Arbejdet fortsætter med den indvendige aptering og efter istandsættelse af salon og køkken i efteråret 2015 tilbydes nu "Askespredning på havet".

Forventningerne til fremtiden er en godkendt farttilladelse til 36 PAX og at komme ud og sejle rigtigt meget.

 


Ny afskærmning til ankerspil bliver tilpasset.
Fonden Jakob v. formand Mogens Ellerbæk, Flakvej 3, 8240 Risskov, tlf: 86928359/40289313, e-mail: mogensellerbaek3@gmail.com