Bugserbåden JAKOB ligger normalt i hakket ved Kornpier i den røde cirkel.

Ved havnerundfart og charter ligger JAKOB ofte foran DOK1 i den gule cirkel.

JAKOBs containere og mandskabsvogn er placeret i den blå cirklen ved adressen: Polensgade 3A, 8000 Aarhus C

Hver tirsdag er der arbejdsdag, så mød op hvis du vil give en hånd med eller bare er nysgerrig.JAKOBs containere holdt flyttedag d. 24-4-2012 fra Sverrigesgade til Kovnogade.
Ancotrans og Aarhus Havn stillede op med det nødvendige materiel - vi siger TAK!
Fonden Jakob v. formand Mogens Ellerbæk, Flakvej 3, 8240 Risskov, tlf: 86928359/40289313, e-mail: mogensellerbaek3@gmail.com